jessica@jessicahuss.se 0721-793 991

With passion 4 IT

P4IT erbjuder kvalitativa rekryteringslösningar med fokus inom IT. Vi vill skapa mervärde åt våra kunder, deras medarbetare och åt våra kandidater. För oss är kvalitet, kunskap och engagemang avgörande värdeord för en lyckad rekryteringsprocess. Vi skapar byggstenarna för ett lyckat resultat och en långsiktig relation med våra kunder och
kandidater. Ett bolag är aldrig bättre än de medarbetare som arbetar där. Därför är matchningen av kandidaten mot företaget, rollen och gruppen helt avgörande för hur resultatet blir.

Våra rekryteringskonsulter har mångårig erfarenhet av IT-rekryteringar från stora väletablerade rekryteringsbolag. De är väl insatta i rekryteringsbranschen, har specialistkompetens inom IT och känner väl till utmaningarna inom branschen.
Rekrytering är konsten och vikten av att matcha rätt! Det är en allt viktigare fråga både nu och inför framtiden.