jessica@jessicahuss.se 0721-793 991

Vi erbjuder

Med mycket god kunskap om kandidatmarknaden och lång erfarenhet av arbete med rekrytering inom IT, har vi förmågan att vara agila i vårt arbetssätt och anpassa varje rekrytering efter våra kunders behov.

Annonserad Rekrytering
(med Search och Personlighetsbedömning)

Executive Search

Second Opinion
(fördjupad kandidatbedömning)

Tilläggstjänster:

 • Bakgrundskontroll
 • Färdighetstester
 • Search
 • Personlighetsbedömningar (OPQ, MQ, Verify)
 • Referenstagning
 • CV-urval
 • Övrig rekryteringskonsultation
 • Interimslösningar

Vad som gör oss framgångsrika:

 • Vår mycket goda kännedom om kandidatmarknaden inom IT.
 • Som fristående och oberoende samarbetspartner har vi möjlighet att anpassa oss efter er som kund .
 • Vi är specialiserade inom IT med stora, professionella nätverk.
 • Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom både privat och offentlig sektor avseende olika typer av specialisttjänster såväl som ledande befattningar.
 • Vi hjälper dig som kund att välja rekryteringsmetod utifrån tjänstens karaktär. För att optimera rekryteringen erbjuder vi både annonserade rekryteringar, search uppdrag, bakgrundskontroller och second opinions med personbedömning.
 • Vi erbjuder våra kunder trygghet genom att lämna garanti på våra rekryteringar, efter påbörjad anställning eftersom vårt mål är att nå en långsiktig och för alla bra lösning med rekryteringen.
 • Vi har möjlighet att erbjuda både rekrytering med annonsering på olika sajter, men även i print. Var vi väljer att annonsera bestämmer vi tillsammans med dig som kund.

kvinna-i-imotljus