jessica@jessicahuss.se 0721-793 991

Guru – från mörker till ljus

Var kommer dina övertygelser ifrån?

Vem gav dig dem?

Är de verkligen dina?

 

Undersök dig själv. Vem är du? Vad gillar DU?

 

Vi är mästare över vårt eget väsen.

Vi är konstnären, författaren och skaparen av våra liv.

Samtidigt är vi ofta vår värsta kritiker.

Gör de saker som gör dig lycklig.

Livet är menat att vara enkelt. Att vara roligt. Var inte rädd.

 

Faktorer som hindrar oss från att växa: rädsla och tvivel.

Rädslor och tvivel hindrar oss från att gå framåt.

Börja undersöka varifrån dina rädslor kommer ifrån.

 

Ut ur vår bekvämlighetszon – där finns vår framgång.

Vi är rädda för att följa vårt hjärta – rädda för var det kan föra oss.

 

När du slutar döma andra, och dig själv, slutar andra döma dig 🙂

 

När vi börjar älska oss själva mer, känner vi större driv och ansvar att hjälpa andra.

 

Agera alltid utifrån ditt högsta, bästa jag. Du vet vad han eller hon hade valt.